ข่าวดี "โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

เปิดอ่านแล้วกว่า 1332 ครั้ง
1332 views

โครงการเงินทุนหมุนเวียนจาก กรมพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผ่านสถาบันการเงินต่างๆ วงเงินสินเชื่อคงเหลือ 3,000 ล้านบาท (ปัจจุบัน-ปี 2562) หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้สูงถึง 50ล้านบาทต่อโครงการ